Jarní tvoření

Kropenatá slepičko,

jaké mi dáš vajíčko?

Jéé to bude překvapení,

nad strakaté přece není.