Malujeme velikonoční vajíčka a sejeme osení

Hody hody doprovody,

já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

nesl košík vajíček.