Velikonoce v jesličkách

Sotva se hlásí duben,

vždy oznámí nám buben,

že přišel s košem vajíček,

velikonoční zajíček.

.