Kontakty

KONTAKT PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ VČETNĚ SMS

1. ODDĚLENÍ BERUŠKY: mob. 778 400 303
2. ODDĚLENÍ MOTÝLCI: mob. 778 400 304

NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ
Jesle Tyršovo nábřeží 747
Tyršovo nábřeží 747
760 01 Zlín

KONTAKT
tel: 577 219 669
mob.: 778 400 547
e-mail: jesletyrsovo@zlin.eu

SÍDLO
Tyršovo nábřeží 747

PRÁVNÍ FORMA
Organizační složka

ZŘIZOVATEL
statutární město Zlín

IČ: 00283924

V případě krizových situací, týkajících se zařízení, budou veškeré informace na webu města www.zlin.eu  v sekci AKTUÁLNĚ.