Nácvik evakuační trasy

Nácvik evakuační trasy k restauraci Picasso, v případě vzniku náhlého ohrožení.