Poplatky

VÝŠE POPLATKŮ ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ DĚTÍ V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA – PLATNOST OD 04/2023

Jesle, Budovatelská 4820, Zlín

Školné

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k dennímu pobytu v jeslích.

násobek život. minima Cena celkem včetně DPH
do 3,4 2 200,00 Kč
nad 3,4 3 800,00 Kč

Paušální poplatek za umístění dítěte přihlášeného v jeslích na 4 hodiny denně

násobek život. minima Cena celkem včetně DPH
do 3,4 2 033,00 Kč
nad 3,4 3 176,00 Kč

Snížený paušální měsíční poplatek při násobku do 3,4 životního minima lze přiznat po předložení dokladů o pobírání dávek Státní sociální podpory.

Paušální měsíční poplatek je možno úplně prominout na základě žádosti a předložení rozhodnutí o pobírání dávek v hmotné nouzi.

Za druhé a každé další dítě umístěné v zařízení se platí 50 % stanoveného paušálního poplatku.

Paušální poplatek za dítě/den na omezený počet dnů v měsíci: 220,00 Kč
Paušální poplatek za dítě/den za příležitostné hlídání dětí (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení): 308,00 Kč

Stravné

Dítě/den Cena celkem včetně DPH
66,00
z toho:
snídaně 15,00
přesnídávka 10,00
oběd 23,00
svačina 11,00
nápoje 7,00