Poplatky

VÝŠE POPLATKŮ ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ DĚTÍ V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA – PLATNOST OD 01/2018

Jesle, M. Knesla, Zlín
Jesle, Tyršovo nábřeží 747, Zlín
Jesle, Budovatelská 4820, Zlín

Školné

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k dennímu pobytu

násobek život. minima Cena bez DPH DPH 21 % Cena celkem včetně DPH
do 2,7 1 799,90 378,10 2 178,00 Kč
nad 2,7 2 999,83 630,17 3 630,00 Kč

Paušální poplatek za umístění dítěte přihlášeného na 4 hodiny denně

násobek život. minima Cena bez DPH DPH 21 % Cena celkem včetně DPH
do 2,7 1 599,91 336,09 1 936,00 Kč
nad 2,7 2 499,86 525,14 3 025,00 Kč

Snížený paušální měsíční poplatek při násobku do 2,7 životního minima lze přiznat po předložení dokladů o pobírání dávek Státní sociální podpory.

Paušální měsíční poplatek je možno úplně prominout na základě žádosti a předložení rozhodnutí o pobírání dávek v hmotné nouzi.

Za druhé a každé další dítě umístěné v zařízení se platí 50 % stanoveného paušálního poplatku.

Paušální poplatek za dítě/den na omezený počet dnů v měsíci

Cena bez DPH DPH 21 % Cena celkem včetně DPH
140,49 29,51 170,00

Paušální poplatek za dítě/den za příležitostné hlídání dětí (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení)

Cena bez DPH DPH 21 % Cena celkem včetně DPH
231,39 48,61 280,00

 

Stravné

Dítě/den Cena bez DPH DPH

21 %

Cena celkem včetně DPH
38,84 8,16 47,00
 
z toho: Cena bez DPH DPH Cena celkem včetně DPH
snídaně 9,09 1,91 11,00
přesnídávka 5,78 1,22 7,00
oběd 14,88 3,12 18,00
svačina 5,78 1,22 7,00
nápoje 3,31 0,69 4,00