NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE

Mikuláši, Mikuláši,

neber s sebou čerty radši.

Vezmi jenom anděly,

ti nám něco nadělí.