DĚTSKÝ DEN V JESLIČKÁCH

Ráno honem z postele,

skáčou děti vesele.

Dnešek mají oblíben,

je to totiž dětský den.

Radují se, povídají,

den dětí si užívají.