NASADÍME ČEPICE, MRZNE PŘECE VELICE…

Vyrobíme rukavice,

přijdou velké fujavice.

A na hlavy čepice,

ty nám přece sluší,

zahřejou nás velice,

nezmrznou nám uši.