PRÁCE S MODELÍNOU

Při práci s modelínou si děti rozvíjejí nejen svou kreativitu a fantazii, ale také hmat a výtvarné technické dovednosti.