Výtvarná výchova – malujeme jarní kytičky

Do zahrádky přišlo jaro,

co pak se tam asi stalo?

Rozkvetly nám kytičky,

narcis, krokus, kočičky.

Včelička k ním právě letí,

podívejte, támhle, děti.