V jesličkách nás navštívil Mikuláš

Mik, Mik, Mikuláš,

přišel s čertem na koláč.

Čerte, čerte chlupatý,

nechej pytel za vraty.

Slibuju ti, slibuju,

že už zlobit nebudu.