Vítáme podzim v jesličkách – hrajeme si na zahradě

Sluníčko se rozloučilo s kytičkami s travičkou,

na cestu ji zamávalo paprskovou ručičkou.

Jděte honem všichni spát,

musím podzim přivítat.