Nácvik evakuace

Nácvik evakuační trasy k restauraci Picasso.