Hledáme ponožky pro stonožku

Byla jedna stonožka,

chyběla jí ponožka.

Ponožku jí dáme,

radost z toho máme.