DEN DĚTÍ

Budeme si dneska hrát,

skákat, běhat, prolézat.

Až to všechno dokončíme,

sladce se pak odměníme.