NÁCVIK EVAKUAČNÍ TRASY 25.4.2019

Nácvik evakuační trasy na dětské hřiště č. 237 – v případě vzniku náhlého ohrožení.